Historie

 

Jak šel čas:

 • První kino na území města Těšína mělo vzniknout v prostorách městské střelnice v roce 1921 (dnes KaSS Střelnice). Z důvodů závady na technice bylo od záměru upuštěno.

 

První promítání filmu ve městě se odehrálo v sále hotelu Central 30. prosince roku 1924.

 

 • Budova kina byla postavena v roce 1925 firmou Eugena Fuldy podle projektu Eduarda Davida.

 

 • Vlastníkem kina byl Wenzel Zucker, majitel hotelu Central. Na základě koncese pronajímal kino od roku 1927 Slezské matici osvěty lidové (koncesi udělovalo město).

 

 • Ve všední dny se hrálo v 18 a ve 20:30 hodin, o víkendu pak v 15 hodin.

 

 • V roce 1929 kino navštívilo přes 70.000 diváků. V tomtéž roce 11. června propukl v kině požár z použité filmové pásky.

 

 • V roce 1924 bylo kino prodáno za licitační částku 654 tisíc Kčs.

 

 • Od 11. října 1930 bylo kino vybaveno zvukovým aparátem.

 

Plakáty s programem kina byly zprvu trojjazyčné. Byly vylepovány také na polské straně města, protože část diváku byla právě z této části.

 

 • V srpnu 1930 se rozhořel konflikt ohledně provozování kina a vznesl se požadavek na vybudování druhého kina, tentokráte městského. Bylo poukázáno na to, že velká část lidí preferovala kino v polské části města. Později vzniklo kino Piast.            

 

 • V roce 1930 byl otevřen v prostorách kina malý bufet, jehož provozovatelem byl Zucker.

 

 • Součástí kina byly i dva obchody. Jeden s pánskou konfekcí, druhý se sportovními potřebami.

 

 • Názvy kina se v průběhu let měnily: Zentral, Capitol, Čas, Slovan, dnes Central.

 

 • V roce 1959 bylo hlediště modernizováno. Došlo i k pořízení nového promítacího zařízení, což umožnilo hraní širokoúhlých filmů. Kapacita sálu byla 468 míst.

 

 • Roku 1973 byla položena nová střecha.

 

 • Po revoluci se v komerčních prostorách kina vystřídalo několik podnikatelů. Byla zde například restaurace, prodejna s drogistickým zbožím, realitní kancelář. Dnes je zde Turistické informační centrum města a trafika. 

 

 • Kino spravuje Kulturní a společenské středisko Střelnice. Budova je památkově chráněna od roku 2014 a je před rozsáhlou rekonstrukci

 

 • V Součastné době kino využívá Digitalizovanou projekci, datovým úložištěm 15TB, ozvučení 

Dolby Digital 5,1.

 

 

Fotogalerie