Vrácení vstupného

Vrácení vstupného se provádí na pokladně kina CENTRAL a to nejpozději 30 minut před začátkem představení, na které byly vstupenky zakoupeny. Pokladna je standartně otevřena hodinu před začátkem prvního představení toho dne a je otevřena do konce posledního představení. U akcí, u kterých kino není pořadatel, se tento údaj může lišit.

Na naše běžná představení a v případě technických problémů ze strany provozovatele, vracíme vstupné v plné výši. V případě pronájmů řeší vrácení vstupného pronajímatel nebo jím pověřená osoba.

Při nákupu vstupenky na naše představení přes internet prostřednictvím portálu Ticketware kino vstupné nevrací!