O nás

 Podrobný popis činnosti kina

 

Budova kina Central v Českém Těšíně byla postavena v období mezi světovými válkami. Hlediště sálu je vybaveno 411 sedačkami pro diváky a je zpřístupněno i imobilním osobám. K provozování kina je, od roku 2004, oprávněno Kulturní a společenské středisko „Střelnice“. Od tohoto roku byl objekt průběžně upravován a přizpůsobován novým potřebám a trendům. Do kina byl instalován zvukový systém Dolby Digital 5,1, Datové úložiště bylo navýšeno na 15 TB.  K plné digitalizaci promítání ve standardu DCI došlo v roce 2015, zaveden elektronický vstupenkový systém, zrekonstruováno sociální zařizení a opraveny vstupní prostory. Vybavení kina novou moderní technologií, která umožnila digitalizaci byla dalším krokem ke zkvalitnění poskytovaných služeb, zvýšení zájmu veřejnosti o jedinečné filmové zážitky.

 Kino promítá průměrně 48 projekcí měsíčně. Roční počet diváků se  pohybuje okolo 12 000. 

 Kino Central v Českém Těšíně však ve svých aktivitách nezůstává pozadu. Každý měsíc se zde v dopoledních či časně odpoledních hodinách odehrávají filmová představení pro seniory, mateřské, základní i střední školy a dále i odpolední představení pro družiny. kromě filmů jsou prostory kina využívány i pro další kulturní akce, přednášky, předávání maturitního vysvědšení, besedy v rámci spolupráce s dalšími organizacemi nebo jako pronájmy.

 Velkou událostí je v kině Central je konání populární mezinárodní filmové přehlídky „Kino na hranici“, která propojuje kulturní hodnoty občanů této příhraniční oblasti a za svou výjimečnou atmosféru a vynikající přeshraniční spolupráci několika organizací si vybudovala jméno a tradici nejen v širokém okolí, ale také za hranicemi. Oblíbenými se však staly i menší, žánrově orientované festivaly jako např. Prázdniny s filmem, Dny německého filmu, Ekofilm.

  Kulturní a společenské středisko dbá také na propagaci aktivit kina Central. V předstihu jsou plakáty filmů umisťovány do vitrín, plakátovacích ploch a výlepových míst ve městě i jeho okolí. V době festivalů je propagace rozšířena také do regionálního tisku a jiných médií. Každý měsíc je program kina zveřejněn v Těšínských listech, také na webových stránkách www.kinotesin.cz a novinkách informujeme také prostřednictvím sociální sítě facebook.

 Kino v našem městě má své nezastupitelné místo, jeho význam přesahuje pouhé filmové zážitky, neboť si za svou dlouholetou činnost získalo mnoho věrných diváků bez rozdílu věku, sociálních či profesních skupin. Kino je místem rovných příležitostí bez jakékoliv diskriminace, jeho služby jsou určeny velmi široce vymezené cílové skupině, je místem setkání, dobré atmosféry a nedílnou součástí občanské vybavenosti. Činnost kina Central naplňuje také strategický plán Města Český Těšín, který si dává za cíl podporu a udržení tradic a kultury v našem městě. 

 -- Moc se těšíme na Vaší návštěvu. --